De Zorgvolmacht, iets voor u?

De zorgvolmacht raakt meer en meer ingeburgerd. In 2019 waren er 54.956 geregistreerde zorgvolmachten, een stijging met +48,2% in vergelijking met 2018. Deze aanzienlijke stijging kan ons niet verbazen. De zorgvolmacht is immers een uitstekend instrument om uzelf te beschermen wanneer ziekte of een ongeval ertoe zou leiden dat u niet meer in staat bent om zelf uw vermogen te beheren.

Door middel van een zorgvolmacht kan u immers zelf vooraf aangeven wie uw vermogen (of een deel daarvan) zal mogen beheren op het moment dat u daar zelf niet meer in slaagt. U kan één of meerdere personen aanduiden om vb. uw facturen te betalen, bankrekeningen te beheren, huurgelden en pensioenen te innen, uw belastingaangifte op te maken of de belastingen te betalen.

Maar de zorgvolmacht kan ook verder gaan dan de louter financiële voorzieningen. Zo kan u vb. ook opnemen in welk rust- en verzorgingstehuis u wenst opgenomen te worden of u kan de volmachthebber ook reeds op voorhand instructie geven om op zoek te gaan naar een verzorgingstehuis dat aan uw wensen en financiële mogelijkheden voldoet.

De gespecialiseerde advocaten binnen ons kantoor kunnen, vanuit de praktijk en hun ervaring in de rechtbank, het nodige doen om samen met u tot een degelijke én juridisch sluitende zorgvolmacht te komen. Na een uitgebreide kennismaking en een grondig gesprek kunnen wij uw wensen en criteria duidelijk in kaart te brengen, rekening houdend met uw familiale omstandigheden.

Een passage via een notaris is daarbij ook niet nodig, wat kostenbesparend werkt. Ons kantoor kan uw zorgvolmacht namelijk meteen registreren Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten door neerlegging op de griffie. Zonder de registratie kan de volmacht immers geen uitwerking hebben. Wij zorgen ervoor dat deze belangrijke stap niet uit het oog verloren wordt.

Heeft u nog vragen over de zorgvolmacht of wenst  u een eerste gesprek in te plannen? Aarzel niet ons te contacteren!

 

Auteur :    Steven VAN GEERT

 

Bron cijfers: NOTABENE Magazine