Schenkingen en testamenten

In het kader van uw successieplanning of de fiscale optimalisatie van uw nalatenschap kan u overwegen om een testament op te stellen ingeval van uw overlijden. Indien u reeds bij leven één of meerdere erfgenamen wil begiftigen, kan u een schenking overwegen. Wij kunnen u in beide gevallen bijstaan in de do’s en don’ts of in het opstellen en uitvoeren van de nodige documenten.

Een testament als middel om uw laatste wensen te vervullen.

U kan voor het geheel of een gedeelte van uw eigendommen reeds bij leven een regeling treffen ingeval van uw overlijden. Dit kan o.m. door het opstellen van een testament. Een testament kan steeds herroepen worden, er kunnen bepalingen aan toegevoegd worden of er kan ook ten allen tijde een geheel nieuw testament opgesteld worden.

 

Zo kan een testament nuttig zijn wanneer u vb. geen kinderen heeft. In geval van uw overlijden zal uw langstlevende gehuwde partner wel uw deel van de gemeenschap erven, maar uw eigen goederen komen in dat geval bij uw familie (ouders, broers of zussen, etc.) terecht. Mogelijks is dit niet wat u zou gewenst hebben na uw overlijden. Door samen met ons een testament op te stellen kunnen wij u helpen om deze situatie aan te passen en tot een regeling te komen die in lijn van uw wensen ligt.

 

Uiteraard is een testament ook een handig instrument voor successieplanning voor ongehuwde partners (wettelijk of feitelijk samenwonenden), mensen zonder dichte familie of wanneer u eenvoudigweg wil afwijken van de wettelijke regeling van uw nalatenschap. Wij overlopen met u uw wensen voor uw nalatenschap, waarna wij deze samen met u in een juridisch kader gieten.

Schenkingen als middel van verdeling bij leven.

Mensen erven doorgaans laat in hun leven. Vaak kan zich de situatie stellen waarbij u uw erfgenamen reeds bij leven al een deel van uw nalatenschap wil schenken, bijvoorbeeld bij de aankoop van een eerste woning of de start van een zaak. Daarnaast zijn ook de successierechten in België relatief hoog. Het besef dat kinderen en andere erfgenamen laat erven en het besef dat er (hoge) successierechten verschuldigd zijn door uw erfgenamen wanneer zij erven, spelen een belangrijke rol bij de beslissing om te schenken.

 

Wanneer wij met u de verschillende mogelijkheden overlopen, zal u met ons kunnen vaststellen dat schenken bij leven diverse voordelen heeft. Door bij leven kapitaal, aandelen, een onroerend goed, een familiale onderneming te schenken kan u ervoor zorgen dat uw erfgenaam nu reeds kan beschikken over deze vermogensbestanddelen. Bovendien betekent dit dat uw erfgenaam finaal ook minder erfbelasting/successierechten zal moeten betalen.

 

Daarnaast kan u aan de schenking ook bepaalde voorwaarden of modaliteiten verbinden zodat u niet de volledige controle verliest over het geschonken vermogen. Wij voorzien u van deskundig advies en degelijke bijstand om tot een schenking naar wens te komen.

Nood aan een advocaat gespecialiseerd in erfrecht?

Wij staan u met raad en daad bij in al uw vragen omtrent nalatenschap of erfenis.