Welkom bij Mijn Nalatenschap

U wil weten hoe uw nalatenschap geregeld zal worden? U wil een schenking doen? U wil graag een testament opstellen? U wil de best mogelijke verdediging bij discussies over de erfenis van een dierbare? Steven Van Geert van Bannister Advocaten staat met een zeer gespecialiseerd team klaar om uw dossier samen aan te pakken. Een overlijden is immers een ingrijpende en dramatische gebeurtenis waarbij heel wat vragen rijzen.

Wat met mijn gezin en mijn vermogen na mijn overlijden? Kan je iemand onterven? Kan ik mijn erfenis regelen? Wat is de juiste strategie bij verdeling van een erfenis? Hoe wordt de erfenis van ouders verdeeld? Wat bij ruzie of discussie met andere erfgenamen? Dergelijke vragen kunnen zwaar wegen en u heeft hulp nodig. Wij bieden u de begeleiding, informatie en steun die nodig zijn om door dergelijke moeilijke keuzes of moeilijke periodes te navigeren.

Nood aan een advocaat gespecialiseerd in erfrecht?

Wij staan u met raad en daad bij in al uw vragen omtrent nalatenschap of erfenis.

Uw vermogen is bij ons in de beste handen

We bekijken met u de mogelijkheden en gaan voor een optimaal resultaat dat uw belangen en de belangen van uw dierbaren vooropstelt. U mag daarbij steeds vertrouwen op onze absolute discretie en kwalitatieve aanpak. Wij staan u bij in de planning van uw nalatenschap en in de regeling van de erfenis van een overleden dierbare.

Zo is het o.m. van onschatbare waarde om bij erfenis-discussies de juiste toon te vinden en een gepaste sfeer te scheppen om op deze manier de luisterbereidheid bij notarissen en rechters aan te wakkeren. Ongeacht de reden van discussie verdient u een eerlijke en evenwichtige verdeling van een erfenis. Het is aan ons om hierover ten allen tijde te waken. Onze jarenlange praktijkervaring heeft ons een zeer gespecialiseerde aanpak in nalatenschappen opgeleverd.