Bemiddeling

Indien u en andere erfgenamen samen tot een verdeling van een erfenis of nalatenschap willen komen bent u mogelijk gebaat bij een bemiddeling. Bemiddeling is een manier om geschillen en discussies op te lossen buiten de rechtbank om. Alle partijen hebben zo samen zélf het stuur in handen en kunnen zo zélf tot een regeling komen zonder tussenkomst van een rechter.

 

De bemiddelaar is een neutrale derde die partijen begeleidt in het vinden van een akkoord. De bemiddelaar kiest geen kant en creëert een omgeving waarbinnen partijen zélf tot een oplossing kunnen komen.

 

Een verdeling van een erfenis of nalatenschap kan vaak een kluwen aan discussies met zich meebrengen. Zeker als er heel wat erfgenamen zijn. Uit respect voor de overledene kan het belangrijk zijn dat u samen tot een oplossing kan komen die alle erfgenamen ten goede komt.

 

Wij kunnen u hierin bijstaan vanuit onze doorgedreven ervaring in familiale aangelegenheden.

Nood aan een advocaat gespecialiseerd in erfrecht?

Wij staan u met raad en daad bij in al uw vragen omtrent echtscheiding of relatiebreuk.