Planning van mijn nalatenschap

Het erfrecht is een zeer gespecialiseerd vakgebeid met een veelheid aan eigen, specifieke regels. Het spreekt voor zich dat u heel wat vragen heeft wanneer u nadenkt over uw toekomst en die van uw erfnamen. Daar komt ook bij dat familierelaties de laatste jaren zeer complex zijn geworden, doordat er vaker sprake is van stief-of plusouders, stiefkinderen of halfbroers en -zussen. Dit zorgt ervoor dat er tal van vragen rijzen over de juridische positie van (niet-) erfgenamen bij de afwikkeling van de nalatenschap.

Onze meerwaarde

Wij staan u bij in alle aspecten van de planning van uw nalatenschap. De gevolgen van de gezins- of levenssituatie waarin u zich bevindt, zijn immers verstrekkend. Wij kunnen u helpen om door het bos de bomen te zien en om uw nalatenschap tot in de puntjes te regelen. Kan ik iemand onterven? Hoe zorg ik ervoor dat mijn kinderen een evenwaardig deel van mijn erfenis krijgen? Hoe kan ik mijn erfenis fiscaal optimaliseren? Is het nuttig om een erfrechtovereenkomst op te stellen? U kan bij ons terecht met al uw vragen om zo tot een planning op maat van uw nalatenschap te komen. Waar nodig doen wij (in samenspraak met u) ook een beroep op ons netwerk aan externe contacten zoals fiscalisten, vastgoedexperten, notarissen, etc.

 

Ons doel is om voor u de best mogelijke regeling te bekomen door het geven van deskundig advies, door strategisch te procederen of via begeleide onderhandelingen en bemiddeling.

Nood aan een advocaat gespecialiseerd in erfrecht?

Wij staan u met raad en daad bij in al uw vragen omtrent nalatenschap of erfenis.