Verdeling van een erfenis

Een vraag die u zich mogelijk stelt is of de afwikkeling van een erfenis wel op de juiste wijze plaatsvindt. Helaas is dat niet altijd het geval. Wij stellen vaak vast dat wantrouwen, familievetes en een gebrek aan openheid en informatieverstrekking vaak aan de basis kunnen liggen van een blokkering van de verdeling van een erfenis. Dit is frustrerend en brengt ook vaak jarenlange onzekerheid met zich mee. Daarnaast weten erfgenamen ook vaak niet wat hun rechten en plichten zijn of wat de regels zijn waaraan men zich dient te houden bij de verdeling van een erfenis.

 

Wij staan u bij in uw zoektocht naar een eerlijke, degelijke en efficiënte vereffening en verdeling van een nalatenschap. Door ons deskundig advies en ervaren bijstand kunnen wij u helpen om door het bos de bomen te zien en de erfenis van uw dierbare overledene af te wikkelen.

Nood aan een advocaat gespecialiseerd in erfrecht?

Wij staan u met raad en daad bij in al uw vragen omtrent nalatenschap of erfenis.