Successieplanning en de vereffening en verdeling van een nalatenschap na overlijden zijn zeer complexe materies. Niet alleen kunnen nalatenschappen een juridisch kluwen vormen, daarnaast moet ook rekening worden gehouden met familiale relaties, emoties die aanwezig zijn en gevoelens van (on)rechtvaardigheid die spelen. Een bemiddelaar kan als...

Van 18 november tot en met 27 november is het de Week van de Pleegzorg 2022: hét moment om pleegzorg extra in de kijker te zetten. Vandaag wonen in Vlaanderen meer dan 8.000 kinderen in een pleeggezin. Wat zijn de rechten van de juridische ouders?...

Wanneer mensen scheiden leidt dit vaak tot conflicten. Zeker wanneer er kinderen zijn moet er ontzettend veel geregeld worden. De partnerschapsrelatie eindigt maar de ouderschapsrelatie blijft bestaan. Hoewel ouders vaak de beste bedoelingen hebben en een goede regeling voor hun kinderen willen uitwerken blijkt dit...